Huijer Bedrijfsadvisering
Postbus 113
2100 AC Heemstede

E-mail:

Telefoon:
+ 31 6 54 78 59 01


 

Onze adviseurs hebben als taak de opdrachtgever te helpen bij het realiseren van continuïteit en rendement. Deze taken kan men onderscheiden op diverse niveaus t.w.

  • Strategisch management (beleid voor meerdere jaren)
  • Conditionerend management (administratie, personeel, huisvesting, automatisering, logistiek ed.)
  • Operationeel management (de dagelijkse dingen)
  • Interim management
  • Waardebepaling van de onderneming
  • Mediation

 

Op elk van deze niveaus kan een beroep op de adviseurs worden gedaan om samen met de opdrachtgever het gewenste resultaat te realiseren.

 

 

privacyverklaring